Pengurus KORPALA

Ketua Umum            : Ian Winarto
Sekretaris Umum     : Asrul Rahadi Ramlan
Bendahara                : Dea Andriani Oriza


Ketua I             : Muh. Aras
Sekretaris I      : 


Bidang Gunung dan Rimba  : Nurul Ismi Islamiah
                                                  Firdayanti
                                                  Irianto M.Nur Taslim

Bidang Panjat Tebing          : Ahmad Akbar Latamba
                                                 Husain Fadlullah
                                                 Ardi Adnan

Bidang Susur Gua                : Muhammad Nur Akram
                                                 Ricardy Nura Bandaso
                                                 Andi Buldi Saisar

Bidang Arung Sungai dan Laut  : Adri Adi Aksa
                                                        Syalwahyudi Nur
                                                        Nirmala Syarifuddin B
                                            


Ketua II                 :  Doloreno Putradana
Sekretaris II          : 


Bidang Kerumah Tanggaan               :  Asrullah Djalil
                                                                 Husnul Hatimah
                                                                 Anisah Ayu Ramadhana
                                                              
                                                              .

Bidang Peralatan dan PerlengkapanA. Muhammad Lutfi Nurdin
                                                                  Constantio Dwi Ongko
                                                                  

 
Bidang Data dan Informasi                 :  Agussalim Al Fat-H
                                                                  Andi Pratama Darmawan L

Badan Pendidikan dan Pengembangan Keorganisasian :
     1. Muhammad Muhshiy KP. (Koordinator)
     2. Abdul Giffari Usman
     3. Syahrul Ra’uf
     4. Arham Ichwardani
     5. Andi Sudirman Hamzah SH., MH

Badan Usaha Dana :
     1. Muh. Ilham (Koord)
     2. Mukhlis Tri Pusyaka
     3. Ahyarul Ikhwan
     4. Musdalifah S.IP
     5. Abd. Malik Ash SIddieqy
     6.