Pengurus KORPALA 2018

Ketua Umum            : Ahyarul Ihwan
Sekretaris Umum     : Muhlis Try Pusyaka
Bendahara               : Husnul Khatimah


Ketua I             : Abdul Giffari Usman
Sekretaris I      : 


Bidang Gunung dan Rimba  : Muhammad Muhshiy KP
                                               Diman Alamsyah
                                               Januardi

Bidang Panjat Tebing          : Muzakkir
                                              Alfian Pratama
                                              Rizal Muiz

Bidang Susur Gua                : Sapriansyah
                                               Masykur Zuhdi
                                               Andi Buldi Saisar

Bidang Bahari                      : Faiz Fahri
                                               Irwan
                                               Muh. Indra Jaya
                                            


Ketua II                 :  Ardi Adnan
Sekretaris II          : 


Bidang Kerumah Tanggaan               :  Muh. Fachriansyah
                                                              Syal Wahyudi Nur
                                                              Alkiswar Danial
                                                              .

Bidang Peralatan dan Perlengkapan :  Fajar
                                                              Ade Safar
                                                              Akhirullah Husain

Bidang Data dan Informasi                 :  Ali Imran
                                                              Andi Hendra E.R

Badan Pendidikan dan Pengembangan Keorganisasian :
     1. Alfian, SH  (Koord)
     2. Andi Suaib
     3. Arif, ST
     4. Hairuddin Baco, S.Ip M.Si
     5.

Badan Usaha Dana :
     1. Franzhico Mangesa (Koord)
     2. Muh.Nasrul, SP
     3. Musdalifah, S.Ip
     4.Arman Bungaran P
     5. Fadli Isra Saite, SE
     6. Abd.Malik Ash Siddieqy, SP